Abstracts en case reports

Procedure voor het indienen van abstracts en case reports
voor de Intensivistendagen 2023

NVIC Abstract Awards

De Intensivistendagen 2023 bieden weer de gelegenheid om origineel Nederlands wetenschappelijk werk te presenteren. Wij moedigen u dan ook graag aan om enerzijds een abstract van uw eigen werk in te dienen en
anderzijds om leden van uw onderzoeksgroep te stimuleren om de (voorlopige) resultaten van hun werk op deze dagen te komen presenteren.

Abstracts en case reports worden beoordeeld door de NVIC-congrescommissie.
Een abstract kan worden geaccepteerd voor een mondelinge presentatie of als Electronic-poster (E-poster).
Een case report komt alleen in aanmerking voor de E-posterpresentatie.
Er worden 2 prijzen uitgereikt (certificaat en geldbedrag):

 • Beste abstract
 • Beste case report

De deadline voor het indienen van uw abstract of case report is zondag 11 december 2022, 23:59 uur.
Abstracts en case reports kunnen alleen via de online abstract module worden ingediend.

U ontvangt na het correct indienen van uw abstract een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u deze e-mail niet ontvangt dient u contact op te nemen met het NVIC-congressecretariaat via e-mail (nvic@eventex.nl) of per telefoon (026 – 333 75 77).

U ontvangt vóór vrijdag 6 januari 2023 nader bericht over de acceptatie van uw abstract/case report voor een mondelinge of E-posterpresentatie.

De mondelinge presentaties maken onderdeel uit van het plenaire programma en de spreektijd bedraagt 10 minuten inclusief beantwoording van vragen.

De E-posterpresentaties vinden parallel aan elkaar plaats en de auteur mag hiervoor 4 tot 6 dia’s aanleveren (exclusief titel-dia) en krijgt circa 4 tot 6 minuten spreektijd. De exacte spreektijd en het aantal dia’s is afhankelijk
van het totaal aantal geaccepteerde E-posters. Bij acceptatie de E-poster wordt spreektijd en aantal dia’s definitief
vastgesteld. De vorm van de presentatie hangt af van de vorm van het congres, te weten:

 • Volledig fysiek congres: presentatie tijdens de sessie op het fysieke congres
 • Hybride congres: presentatie tijdens sessie op fysieke congres of online sessie voorafgaand aan het congres
 • Digitaal congres: online sessie voorafgaand aan het congres

Instructies voor het insturen van abstracts en case reports

 • Inzendingen die niet aan de instructies voldoen worden niet beoordeeld.
 • De inzendingen worden geanonimiseerd beoordeeld.
 • De abstracts en case reports worden gepubliceerd in het NJCC.
 • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren. Dit kan zowel voor een mondelinge als E-posterpresentatie zijn. De presenterend auteur van
  het abstract dient zich voor eigen rekening in te schrijven voor de Intensivistendagen.

Abstract instructies

 • Alle abstracts dienen in de Engelse taal opgesteld te worden.
 • Een van onderstaande categorieën dient geselecteerd te worden:
  o Circulation, Education & organisation, Ethics & communication, Infection & inflammation, Nefrology & Metabolism, Neurology & delirium, Rehabilitation, Respiration, Transfusion, Outcome & prediction
 • De lengte van de abstract tekst is maximaal 400 woorden (exclusief titel en auteurs maar inclusief
  referenties).
 • De structuur van het abstract bestaat uit: Background, Methods, Results, Conclusion.
 • Gebruik maximaal 2 referenties. Vermelding van acknowledgements en financiële support o.b.v. een beurs is
  niet toegestaan.
 • Er mogen maximaal 2 figuren/grafieken/tabellen aan het abstract/case report worden toegevoegd. In verband met publicatie in het NJCC dienen de figuren/grafieken/tabellen in hoge resolutie/ goede kwaliteit
  te worden aangeleverd. Na acceptatie van abstract/case report, kan op indicatie gevraagd worden om figuren/tabellen aan te passen ten behoeve van publicatie in NJCC.

Tips voor het schrijven van het abstract

 • De titel is kort en specifiek, zonder afkortingen, en geeft de aard van het onderzoek weer. Een dynamische en conclusieve titel heeft de voorkeur boven een beschrijvende titel.
 • Noem duidelijk de vraagstelling/hypothese. Advies: eindig de Introduction met ‘Aim of present study is to…’ of ‘We assessed the hypothesis that…’
 • Beschrijf de methoden adequaat zodat de toepasbaarheid toetsbaar is.
 • Noem de grootte van de studiepopulatie. Zonder ‘sample size’ zijn gemiddelde waarden ± sem zonder
  waarde.
 • Vermeld de resultaten in voldoende detail om de conclusie te waarborgen.
 • Noem de conclusie. Advies: eindig met ‘In conclusion,...’
 • Vermijd overmatig gebruik van afkortingen.
 • Geef de relevantie van de studie en de bevindingen aan.
 • Houd grafieken/ tabellen simpel. Zorg dat de tekst ervan leesbaar is.

Case report instructies

 • Case reports mogen door een ieder ingediend worden, echter heeft het de sterke voorkeur wanneer het case report door een fellow gepresenteerd wordt.
 • Alle case reports dienen in de Engelse taal te worden opgesteld.
 • De lengte van de tekst is maximaal 400 woorden (exclusief titel en auteurs maar inclusief referenties)

Tips voor het schrijven van een case report

 • Een case report geeft een beschrijving van een bijzondere casus aan de hand van presenterende symptomen, klinische bevindingen, diagnose, interventies en beloop. Deze structuur moet in de tekst van de inzending duidelijk herkenbaar zijn.
 • De relevantie van de bevindingen voor de algemene praktijk wordt duidelijk benoemd.
 • Maak bij de poster presentatie van de case report zo veel mogelijk gebruik van de volgende indeling:
  o Introduction – korte samenvatting van de achtergrond van de casus
  o Patiënt information – kenmerken, achtergrond en belangrijkste symptomen van de patiënt.
  o Clinical findings – relevante resultaten van lichamelijk onderzoek.
  o Timeline – geef belangrijke gebeurtenissen weer in een tijdslijn.
  o Diagnostic assessment – methoden, uitslagen en interpretatie
  o Therapeutic intervention – aard en effect van interventie
  o Follow-up and outcomes – beloop en mogelijke adverse events
  o Discussion – sterke en zwakke punten van aanpak, leermoment voor praktijk (naar: Gagnier et al., J Med Case Reports 2013 7:223)

Voorbeeld inzending abstract document

Onderstaand treft u een voorbeeld van een abstract zoals deze aangeleverd dient te worden. Hierbij zijn de schrijfwijze, het lettertype en de lettergrootte van belang:

 • Het standaard lettertype is Arial (10 pt)
 • De titel en koppen zijn vetgedrukt (Background, Methods, Results, Conclusions)
 • De naam van de presenterend auteur wordt onderstreept
 • Referentie naar ziekenhuis in superscript geschreven na de naam van de auteur
 • Ziekenhuisnaam met superscript ervoor schuingedrukt geschreven
 • Figuren en tabellen worden aangegeven door:
  o Figure 1:
  o Figure 2:
  o Table 1:
  o Table 2:

___________________________________________________________________________________

Titel van het abstract
Voornaam en Achternaam, Voornaam en Achternaam, Voornaam en Achternaam
Ziekenhuis, Plaatsnaam, Land
Ziekenhuis, Plaatsnaam, Land
Background: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Methods: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Results: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Conclusions: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Figure 1:

Table 1:

_____________________________________________________________________________________

Voorbeeld inzending case report document
Onderstaand treft u een voorbeeld van een case report zoals deze aangeleverd dient te worden. Hierbij zijn de schrijfwijze, het lettertype en de lettergrootte van belang:

 • Het standaard lettertype is Arial (10 pt)
 • De naam van de presenterend auteur wordt onderstreept
 • Referentie naar ziekenhuis in superscript geschreven na de naam van de auteur
 • Ziekenhuisnaam met superscript ervoor schuingedrukt geschreven

_____________________________________________________________________________________

Titel van het case report
Voornaam en Achternaam, Voornaam en Achternaam, Voornaam en Achternaam
Ziekenhuis, Plaatsnaam, Land
Ziekenhuis, Plaatsnaam, Land
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.