Donderdag 15 september 2022

Peter de Feiter

Lisanne Roesthuis & Irene van Diem-Zaal (Radboudumc) 

Met druk en drukte als thema van dit najaarscongres kunnen we niet voorbijgaan aan de verschillende drukken die je kan meten bij of opleggen aan de patiënt die beademd wordt. Naast de gangbare parameters om onze patiënten long-protectief te beademen (teugvolume, plateaudruk, driving pressure), kan ook de transpulmonale druk gemeten worden. De transpulmonale druk geeft theoretisch gezien een veel betere reflectie van mogelijk schadelijke drukken voor de long. Maar wat is deze druk eigenlijk, hoe moeten we deze interpreteren en toepassen bij onze patiënten? In deze presentatie zal aan de hand van casuïstiek verder worden ingegaan op de toepassing van de transpulmonale druk in de klinische praktijk.

Irene van Diem-Zaal is opgeleid als anesthesioloog in het UMC Utrecht en doet nu haar fellowship IC in het Radboudumc. Lisanne Roesthuis is technisch geneeskundige, recent gepromoveerd en is verbonden aan het Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing van de IC van het Radboudumc.

Christiaan Boerma (Medisch Centrum Leeuwarden)

Druk en drukte is het thema van het najaarscongres. Bloeddruk is niet alleen een druk die we kunnen meten. We maken ons er ook nogal druk om. Want zelfs als u besluit de bloeddruk van een patiënt te laten zoals die nu is, ontstaat er druk uit team om er toch wat aan te doen (te hoog, te laag). Wat weten we anno 2022 eigenlijk over de bloeddruk bij onze IC patiënten? Halen we er het maximale uit? En is het wel een goed eindpunt voor ons handelen? Wie verwacht na dit verhaal met de enige juiste bloeddruk naar huis te gaan wordt zeker door mij teleurgesteld. Maar misschien is er ruimte voor het aanvullen van onze kennis over bloeddruk in relatie tot andere hemodynamische variabelen. En kunnen we onszelf meteen een spiegel voorhouden over de drukte die we erover maken.

Diederik van Dijk (UMC Utrecht)

De tijd dat familieleden voor zoete koek aannamen wat de dokter zegt, is voorbij. Dat geldt ook voor onze mededeling, dat verder behandelen ‘medisch zinloos’ is. Vaak bedoelen we hiermee, dat we een IC behandeling disproportioneel vinden. De vertegenwoordiger van de patiënt kan daar echter heel anders over denken. Steeds vaker ontstaat er een conflict tussen de intensivisten enerzijds, en goed geïnformeerde en assertieve familieleden anderzijds.
Diederik van Dijk is medisch hoofd van de IC van het UMC Utrecht, en lid van de NVIC commissie ‘passende zorg’. In zijn voordracht gaat hij op zoek naar een manier om de grenzen aan te geven van wat we kunnen doen, zonder het vertrouwen van de patiënt en diens familie te verliezen

Marjolijn Wibbelink - Werkdruk: de onderstroom

Hoe kan het dat in een vakgroep het is alsof collega’s elkaar soms niet verstaan? Of zo’n andere aanvliegroute hebben? En waarom met de één samenwerken vanzelf lijkt te gaan en met de andere er altijd sprake lijkt te zijn van een onderhuidse strijd?
Goed en prettig samenwerken in een vakgroep vraagt om inzicht in gedrag. Inzicht in uzelf en inzicht in de ander. Om zo elkaar beter te begrijpen en elkaar beter te verstaan. Om kwaliteiten te erkennen en te benutten.
Deze lezing gaat over gedrag en verschillen in gedrag en hoe meer grip te krijgen op gedragsdynamiek binnen een vakgroep. Het DISC gedragsmodel is de kapstok om op een andere manier naar gedrag te kijken en verschillen te overbruggen. Want dat gaat niet door alleen cognitief en inhoudelijk met elkaar kaders vast te stellen, maar vooral door te weten wat er onderstroomt. Wat onbewust drijft maar niet wordt benoemd en toch altijd in de dagelijkse praktijk opspeelt en samenwerking verstoort.

Gedrag is de drijfveer van Marjolijn. Ze is altijd bezig met de vraag waarom mensen doen wat ze doen. Daarom werkt ze al zo’n 25 jaar als adviseur, trainer en coach binnen de gezondheidszorg en advocatuur aan gedragsverandering en verandermanagement.

Marjolijn kenmerkt zich vooral door haar persoonlijke en prikkelende stijl waarmee ze razendsnel de gedragspatronen en dynamiek van vakgroepen of teams weet te analyseren. Dit doet ze voornamelijk met behulp van de DISC-gedragsmethodiek, die ze zich eigen maakte in de Verenigde Staten en waarvoor ze zelfs een geheel nieuwe Nederlandse versie (Q4 DISC) heeft mede-ontwikkeld.
MCG Consulting ondersteunt vakgroepen, maatschappen, medische staven, bestuurders en toezichthouders bij de individuele en teamontwikkeling. Naast IFMS begeleiden ze fusies en coachen ze vakgroepen. Gezamenlijk beoordelen ze organisatorische, maar ook emotionele, kansen en belemmeringen voor een efficiënte en effectieve samenwerking. Daarnaast nemen de NIP-psychologen assessments af bij medisch specialisten.

Arthur van Zanten, Internist-Intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Nieuwe inzichten in de behandeling van sepsis met Argipressine, gebaseerd op de eerste resultaten uit de Nederlandse VIRS studie.

Wat laat de registry data zien over het startmoment en het afbouwen van Argipressine in de praktijk en hoe zijn de algemene ervaringen met deze behandeling tot nu toe?

 

Workshop 1: Bronchoscopie
Louise Urlings-Strop (Reinier de Graaf Ziekenhuis), Melanie Gutteling (Flevoziekenhuis Almere), Sofie Jansen (Tergooi MC) en Jan Zijlstra (Amsterdam UMC), Mirthe Zuidema (OLVG)

Workshop 2: Echo long, diaphragma, trachea plus afwijkingen
David van Westerloo (LUMC), Lisette de Vos (OLVG), Amne Mousa (VUMC), Jan Willem Geerts (OLVG), Aart Strang (Rijnstate), Emile Jonker (LUMC), Corien Veenstra (UMCG)

Workshop 3: End-of-life discussie met een migratie-achtergrond
Bernard Fikkers (Radboudumc) en Mustufa Bulut (ETZ)

Volgens het CBS telt Nederland ruim 25% van de bevolking met een migratie-achtergrond. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee, ook in de zorgwereld.
Met name rond levenseindebeslissingen op de IC kunnen de meningen verschillen.

  • Wat doe je als je patiënt uitbehandeld is en je gevraagd wordt medisch zinloos door te behandelen?
  • Hoe handel je als er veertig mensen over de vloer komen?
  • Wie zijn de leiders binnen de families?

Bernard en Mustafa zoomen hier in hun workshop verder op in.

Workshop 4: Psychologische veiligheid
Marjolein Wibbelink

Samenwerken, het klinkt zo vanzelfsprekend, in de praktijk is het dat niet altijd . Als intensivist werk je als geen ander nauw samen in en met je team. Dat maakt dat je collega’s erg belangrijk zijn: voor hoe je als individuele dokter in je werk zit, hoe je tot je recht komt, voor je werkplezier en zelfs je welbevinden. Hoe zou het zijn als je zelf invloed kunt uitoefenen op de sfeer en veiligheid binnen je team.

In deze workshop komen onderwerpen aan bod als :

  • Korte theoretische achtergrond: wat is comradeship, wat draagt bij aan verbondenheid, wat zijn aspecten van psychologische veiligheid
  • Ontdekken welke eenvoudige en effectieve dingen jij kunt doen om met je collega’s met plezier samen te werken.

 

Workshop 1: Bronchoscopie
Louise Urlings-Strop (Reinier de Graaf Ziekenhuis), Melanie Gutteling (Flevoziekenhuis Almere), Sofie Jansen (Tergooi MC) en Jan Zijlstra (Amsterdam UMC), Mirthe Zuidema (OLVG)

Workshop 2: Echo long, diaphragma, trachea plus afwijkingen
David van Westerloo (LUMC), Lisette de Vos (OLVG), Amne Mousa (VUMC), Jan Willem Geerts (OLVG), Aart Strang (Rijnstate), Emile Jonker (LUMC), Corien Veenstra (UMCG)

Workshop 3: End-of-life discussie met een migratie-achtergrond
Bernard Fikkers (Radboudumc) en Mustufa Bulut (ETZ)

Volgens het CBS telt Nederland ruim 25% van de bevolking met een migratie-achtergrond. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee, ook in de zorgwereld.
Met name rond levenseindebeslissingen op de IC kunnen de meningen verschillen.

  • Wat doe je als je patiënt uitbehandeld is en je gevraagd wordt medisch zinloos door te behandelen?
  • Hoe handel je als er veertig mensen over de vloer komen?
  • Wie zijn de leiders binnen de families?

Bernard en Mustafa zoomen hier in hun workshop verder op in.

Workshop 4: Psychologische veiligheid
Marjolein Wibbelink

Samenwerken, het klinkt zo vanzelfsprekend, in de praktijk is het dat niet altijd . Als intensivist werk je als geen ander nauw samen in en met je team. Dat maakt dat je collega’s erg belangrijk zijn: voor hoe je als individuele dokter in je werk zit, hoe je tot je recht komt, voor je werkplezier en zelfs je welbevinden. Hoe zou het zijn als je zelf invloed kunt uitoefenen op de sfeer en veiligheid binnen je team.

In deze workshop komen onderwerpen aan bod als :

  • Korte theoretische achtergrond: wat is comradeship, wat draagt bij aan verbondenheid, wat zijn aspecten van psychologische veiligheid
  • Ontdekken welke eenvoudige en effectieve dingen jij kunt doen om met je collega’s met plezier samen te werken.

Carina Bethlehem, intensivist, Medisch Centrum Leeuwarden

COVID-19 geassocieerde pulmonale aspergillose; resultaten van de CAPA 2.0 studie

COVID-19 geassocieerde pulmonale aspergillose (CAPA) gaat gepaard met een verhoogde mortaliteit en morbiditeit bij IC-patiënten met COVID-19. Incidentiestudies zijn vooral uitgevoerd in de eerste golf toen er nog geen immuunmodulerende therapie werd gegeven. In de CAPA 2.0 studie is onderzocht welke invloed de introductie van immuunmodulerende behandeling op de incidentie van CAPA heeft. En zijn er andere criteria waarmee patiënten met een verhoogd risico op CAPA kunnen worden geïdentificeerd? In 30 minuten bent u op-to-date!

David Jongen (Zuyderland)

David Jongen is voorzitter van de raad van bestuur van Zuyderland. Tot december 2021 was hij vicevoorzitter van de NVZ met als portefeuille financiën. David is gedurende de COVID pandemie een aantal malen in het nieuws geweest om een oproep te doen aan de politiek voor onder andere betere maatregelen. We gaan met David in gesprek over welke invloed de voorzitter van de raad van bestuur heeft op de druk en drukte in het ziekenhuis. Hoe kan jij daarin bijsturen? Welke invloed kan hij landelijk aanwenden? En wat is de visie van David over de IC van de toekomst?

Peter de Feiter

Dit programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen