Research grant

Leden van de NVIC (gewoon of buitengewoon) worden van harte uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor de NVIC-research Grant 2022. Het onderwerp dient IC gerelateerd te zijn.

De NVIC-research Grant (ter waarde van € 7.500) wordt tijdens het NVIC Najaarscongres aan de indiener van het winnende onderzoeksvoorstel uitgereikt.

De deadline voor het indienen is 1 augustus 2022 en graag indienen via het NVIC secretariaat.

Doelstelling NVIC Research Grant

Ondersteuning van startende onderzoekers (klinisch, basaal) om 1e/ vervolgstap te zetten bij opzetten/uitwerken van een onderzoekproject.

Indieners

De hoofdindiener dient gewoon of buitengewoon lid te zijn van de NVIC, en dient zich in te schrijven voor het najaarscongres waar de NVIC Research Grant wordt uitgereikt.
Hoofdindiener mag maximaal 50 jaar oud zijn en de aanvraag dient maximaal 10 jaar na registratie tot intensivist of maximaal 10 jaar na promotiedatum ingediend te worden.

Beoordeling

De jury ter beoordeling van de NVIC Research Grant bestaat uit de leden van de NVIC-congrescommissie. De onderzoeksvoorstellen zullen beoordeeld worden op de volgende onderdelen: wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, klinische toepasbaarheid en haalbaarheid.

Presentatie onderzoeksresultaten

Binnen 2,5 jaar na uitreiking van de NVIC-research Grant wordt de hoofdindiener uitgenodigd om de resultaten van het onderzoek te presenteren tijdens de Intensivistendagen.